18 January 2012

Terapi Minda II

BY Fath_n!e$@ IN No comments

Waspadalah  terhadap  tiga orang: pengkhianat, pelaku zalim, dan pengadu domba. Sebab, seorang yang berkhianat demi  dirimu,  ia  akan  berkhianat  terhadapmu  dan seorang yang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.

Tiga  manusia  adalah  sumber  kebaikan:  manusia  yang mengutamakan diam (tidak banyak bicara), manusia yang tidak  melakukan  ancaman,  dan  manusia  yang  banyak  berzikir kepada Allah.

Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu’.” Salah seorang  bertanya  kepada Imam,  “Apakah  tanda-tanda tawadhu’ itu?” Beliau menjawab, “Hendaknya kau senang  pada  majlis  yang  tidak  memuliakanmu,  memberi salam kepada  orang  yang kau jumpai,  dan  meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran.

Reactions:

0 comments: