15 August 2010

Kisah Malaikat Bernama Harut dan Marut

BY Fath_n!e$@ IN No comments

Harut dan Marut adalah 2 orang Malaikat yang di sebut dalam Al-Qur.an surat Al Baqarah ayat 102 :

Dan mereka mengikuti apa [76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan [77] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).

Mereka engajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat [78] di negeri B ab il yaitu Harut dan Marut
Dari ayat Al_Qur'an itu muncul beberapa penafsiran tentang Harut dan Marut adalah 2 orang Malaikat yang turun ke Bumi.

DIRIWAYATKAN daripada Nafi’ dari Abdullah Umar, bahwa Rasulullah s.a.w pernah bers ab da “Ketika N ab i Adam a.s diturunkan Allah ke bumi, mak a berkatalah malaikat, “Wahai Tuhanku, mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?”

Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui.”

Malaikat berkata, “Kami adalah orang lebih patuh kepada Engkau berbanding ana k keturunan Adam.”

Kepada malaikat, Allah berfirman: “Panggillah ke mari dua malaikat. Aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua-dua malaikat itu!”

Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bahawa Allah berfirman kepada malaikat, “Pilihlah tiga yang termulia antara kamu!”

Malaikat menjaw ab , “Tuhanku, biarlah Harut dan Marut saja yangmelakukannya!”

Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi dan dengan diberi sifat-sifat yang sama seperti yang melekat sama manusia ( Nafsu syahwat dll ), lalu Allah mencipta seorang wanita daripada bunga (Zahrah) yang amat cantik. Zahrah pun mendatangi kedua-dua malaikat itu untuk menggodanya.

Kedua-dua malaikat itu tertarik dengan kecantikan Zahrah hingga timbullah keinginan terhadapnya.

Zahrah berkata, “Tidak, demi Allah, jika kamu mahu mengucapkan kalimah musyrik ini!”

Kedua-dua malaikat itu menjaw ab , “Tidak, demi Allah, sedikit pun kami tidak mahu mempersekutukan Allah untuk selama-lamanya!”

Zahrah meninggalkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, dia kembali lagi membawa ana k kecil.

Ap ab ila mendekati kedua-dua malaikat itu Zahrah berkata, “Tidak demi Allah, sebelum kamu bersedia membunuh ana k kecil ini!”

Kedua-dua malaikat itu menjaw ab , “Tidak, demi Allah selamanya aku tidak akan membunuhnya!”

Zahrah meninggalkan mereka dan datang semula sambil membawa segelas arak. Setelah menyapa malaikat, Zahrah berkata,

“Tidak, demi Allah, sebelum kamu berdua minum arak ini!”

Akhirnya kedua-dua malaikat itu meminumnya hingga m ab uk dan kemudian mereka berzina dengan Zahrah sebelum membunuh ana k kecil itu.

Ketika kedua malaikat itu sadar, Zahrah berkata, “Demi Allah, ketika kamu dalam keadaan m ab uk tadi, kamu sudah melakukan semua yang sudah kamu tolak sebelum ini.”

Akhirnya Harut-Marut diperintah untuk memilih antara siksa didunia atau di akhirat. Kedua-duanya memilih siksaan di dunia.

Diriwayatkan Makhul daripada Mu’adz, ketika kedua-dua malaikat itu sadar, mak a datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka.

Pada saat Jibril datang, kedua-duanya menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, “Cobaan apakah yang membuat kamu hanyut seperti ini?”

Mendengar ucapan Jibril itu, tangisan kedua-duanya menjadi se mak in kuat. Jibril berkata, “Sesungguhnya Tuhan kamu sudah memerintahkan kepada kamu untuk memilih antara az ab di dunia atau az ab di akhirat.”

Maka mereka tahu bahwa dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat kekal ab adi dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua hamba-Nya. Kedua-dua malaikat itu akhirnya memilih hukuman di dunia dan menyerahkan nasibnya kepada kehendak Allah.

Riwayat lain : R ab i’ Anas berkata, ketika Harut dan Marut sadar daripada m ab uk, mereka akhirnya menyedari kesalahan yang sudah dilakukan ketika m ab uk. Mereka menyesal.

Mereka ingin naik kembali ke langit, tetapi mereka sama sekali tidak mampu melakukannya, malah tidak mendapat izin. Mereka menangis dan meratapi nasib mereka.

Kedua-dua malaikat itu lalu mendatangi N ab i Idris sambil berkata, “Aku mohon supaya engkau mendoakan aku kepada Allah ker ana sesungguhnya di langit aku sudah mendengar bahawa engkau disebut-sebut sebagai orang yang soleh.”

N ab i Idris mendoakan kedua-dua malaikat itu dan doanya dik ab ulkan hingga akhirnya mereka diperintahkan memilih antara az ab di dunia atau akhirat.

Perawi hadis itu berkata, “Harut dan Marut pada saat itu berada di wilayah Badil, Parsi. Mereka digantung di antara dua gunung pada sebuah gua bawah t ana h. Setiap hari mereka diseksa hingga pagi.”

Ketika berita hukuman itu diketahui malaikat yang lain, mereka mengepak-ngepakkan sayap sambil berdoa di Baitullah:

“Ya Allah, ampunilah ana k cucu Adam ker ana kami kagum bagaim ana mereka dapat menyembah dan taat kepada Allah, padahal mereka dikelilingi beberapa kesenangan dan kelazatan.”

Al-Kal ab i berkata, “Seterusnya malaikat pun sentiasa memohon ampun kepada ana k cucu Adam. Inilah yang di mak sudkan dengan firman Allah, “Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohon ampun bagi orang-orang yang ada di bumi.”

Wallahhualam.

Reactions:

0 comments: